Home » nowy » O przepisach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

patrol_wodnyW trzeciej części „Wakacyjnego poradnika…” policjanci przypominają żeglarzom, o czym powinni pamiętać pływając po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Funkcjonariusze omówią między innymi kiedy i jakie uprawnienia potrzebne są do pływania różnymi sprzętami wodnymi. Nie należy zapominać, że na akwenach wodnych policyjni „wodniacy” kontrolują jednostki pływające. Sprawdzają wymagane uprawnienia do pływania, wyposażenie oraz stan trzeźwości. Wszystko po to, aby było bezpiecznie.
Na jaki sprzęt pływający potrzebne są uprawnienia ?

Skuter, czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW

W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika do 10 KW sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania, czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest między innymi podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi, ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m

W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymagane jest posiadanie dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1. żeglarza jachtowego;

2. sternika motorowodnego;

Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW

Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję, czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem, czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych

Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości przekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu.

W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku.

Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich itp.).

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.

Najczęstsze grzechy amatorów wodnych sportów, wypoczynku na łodziach – podsumowanie policyjnych wodniaków z KPP w Piszu

Podstawowym grzechem wszystkich korzystających z jednostek pływających jest brak nawyku zakładania na siebie kamizelki ratunkowej oraz obecność używek, szczególnie alkoholu i nie dotyczy to tylko sterników łodzi, ale także całej załogi- wyjaśnia st. sierż. Monika Boratyńska (jedyna kobieta w gronie policyjnych „wodniaków” w KPP w Piszu) Dodaje, że najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na wodzie to brawura, przecenianie swoich umiejętności i nieuwaga.

Zdaniem st. sierż. Boratyńskiej sternicy najzwyczajniej zapominają, że łódź, podobnie jak samochód, nie zatrzyma się w miejscu. Policjantka tłumaczy dalej, że przy silniejszych wiatrach, które zdarzają się na naszym terenie, wystarczy chwila nieuwagi, by amatorzy żeglarstwa wpływali w burtę innej jednostki.

Bardzo częstym wykroczeniem popełnianym przez sterników jest też kierowanie łodzią (motorówką, skuterem wodnym o dużej mocy) bez wymaganych uprawnień, brak uprawnień do pływania lub też brak świadectwa zdolności żeglugowej – mówi st. sierż. M. Boratyńska, która kolejny już rok dba o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą. Wyjaśnia, że obecne przepisy zezwalają osobom nieposiadającym uprawnień żeglarskich na żeglowanie mniejszymi jachtami lub łodziami z silnikami o niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żeglownym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10 kW (ok. 13 KM). Z doświadczenia wynika jednak, że niestety osoby te bardzo często nie mają jakiejkolwiek wiedzy na temat przepisów obowiązujących w żegludze. Nieznajomość znaków jest powodem dość częstych naruszeń prawa. Najczęściej jest to niedostosowanie się do znaku zakazu wytwarzania fal.

W IV części „Wakacyjnego poradnika piskich policjantów” przypomnimy o czym należy pamiętać wypoczywając poza szlakiem żeglownym, czyli np. na plaży miejskiej.

KPP Pisz

Tekst pobrany ze strony: O czym żeglarz powinien pamiętać pływając na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich? – Pisz http://pisz.wm.pl/282366,O-czym-zeglarz-powinien-pamietac-plywajac-na-szlaku-Wielkich-Jezior-Mazurskich.html#ixzz3kNOvCeCI

Informacje przekazała Państwu firma SAILING & YACHTING. Luksusowy czarter jachtów żaglowych i motorowych w Giżycku na Mazurach.